เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรคอนกรีต บ้านเวียงทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e
( เข้าชมทั้งสิ้น 4 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรโดยการถมดิน บ้านยกเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยการแยกตู้โหลดเซ็นเตอร์ และการบาลานเฟส ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุม ขนาด ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีป
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม โดยเทลานคอนกรีตงานก่อสร้างกันสาด งานรั้วกันเด็ก ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้า
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๐.๖๐ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร ตามแบบเทศบาลตำบลเมืองชุม พร้อมป้ายโครงการจำนวน
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883