เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ขนาด ๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดร
( เข้าชมทั้งสิ้น 8 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างโรงจอดรถภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม ขนาด ๕ เมตร ยาว ๒๒ เมตร สูง ๒.๘๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีประกวดร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยการติดตั้งชุดลำโพงฮอร์น ขนาด 30
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลำเหมืองร่องตุง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำลำเหมืองร่องตุง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัด
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883