เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
( เข้าชมทั้งสิ้น 138 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883