เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลเมืองชุม
เทศบาลตำบลเมืองชุมขอเชิญสมัคร เข้าเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองชุม เพื่อร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตร บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตร บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขยายผิวจารจรทางเข้าเทศบาลตำบลเมืองชุมและถมดิน บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเผาศพสุสาน บ้านใหม่เจริญ ม.4
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเผาศพสุสาน บ้านใหม่เจริญ ม.4
จดหมายข่าวปี 2558
จดหมายข่าวปี 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2558
            เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2558

ภาษีบำรุงท้องที่
<
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2559
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883