เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลต
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2560

กำหนดการยื่นแบบ

ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่ระดับประเทศ
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ เพื่อชุมชนเข้าสู่การพัฒนาระดับ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุตำบลเมืองชุม
เทศบาลตำบลเมืองชุมขอเชิญสมัคร เข้าเป็นสมาชิกศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองชุม เพื่อร่วมกัน
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองเพื่อการเกษตร บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883