เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน  บ้
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านด
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลต
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2560
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ เพื่อการพัฒนาสู่ระดับประเทศ
สรุปผลการดำเนินการตามโครงการ เพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในด้านต่างๆ เพื่อชุมชนเข้าสู่การพัฒนาระดับ
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความเหมาะสมเฉพาะตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883