เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ใบสมัครสอบพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ขายทรัพย์สินโดยวิธีตกลงราคา
ด้วยเทศบาลตำบลเมืองชุม  อำเภอเวียงชัย  จังหวัดเชียงราย  มีความประสงค์จะขาย ทรัพย์สินโดยวิธีตกลงราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านใ
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10 โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านด
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านย
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการปรับปรุงศาลาฌาปณสถาน บ้านใหม่เจริญ หมู่ที่ 4 โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการปรับปรุงศาลาฌาปณสถาน  บ้านใหม่เจริญ &
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน  บ้
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี 2560โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1โดยวิธีสอบราคา
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บ้านด
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883