เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขยายผิวจารจรทางเข้าเทศบาลตำบลเมืองชุมและถมดิน บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเผาศพสุสาน บ้านใหม่เจริญ ม.4
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงเผาศพสุสาน บ้านใหม่เจริญ ม.4
จดหมายข่าวปี 2558
จดหมายข่าวปี 2558
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.2558
            เทศบาลตำบลเมืองชุม

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี 2558

ภาษีบำรุงท้องที่
ประชาสัมพันธ์เรื่องการชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2559
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดอนมูล หมู่ที่ 10
ประกาศเรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างโครงการขยายผิวจารจรทางเข้าเทศบาลตำบลเมืองชุมและถมดิน
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/8

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883