เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้านบ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง เผยแพร่หลักเกณฑ์คุณสมบัติผู้เสนอราคาโครงการสอบราคา
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ใบสมัครสอบพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 7/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883