เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ราคากลางประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 8 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 8 โครงการ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) บ้านยกเจริญ หมู่ที่ 8
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ(รอบที่ 3)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม            เรื่อง      ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปา
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2557 จำนวน 15 โครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2557 จำนวน 15 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 8 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2557 จำนวน 8 โครงการ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/6

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883