เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2557 จำนวน 15 โครงการ
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี 2557 จำนวน 15 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 จำนวน 8 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี  พ.ศ. 2557 จำนวน 8 โครงการ
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/6

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883