เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
งบแสดงฐานการเงินประจำปี พ.ศ.2559
รับโอน (ย้าย) ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างโดยวิธีสอบราคา จำนวน 8โครงการ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างห้องน้ำหอประชุมหมู่บ้าน บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 6/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883