เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคางกลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม่ไผ่ หมู่ 2 บ้านเวียงแก้ว โดยวิธีตกลงราคา
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการ จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและเผาขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม รอบที่
สอบราคาโครงการจ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและเผาขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม (รอบที่ 2)

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม

ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้างสอบราคาโครงการ จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและเผาขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางสอบราคาโครงการ จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและเผาขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศสอบราคาโครงการ จ้างเหมาบริการจัดเก็บขยะและเผาขยะในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2559

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/6 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883