เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวการจัดซื้อ-จัดจ้าง
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883