เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.3)ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2559
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.3)ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายน2559
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.3)ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม2558-มีนาคม 2559
ประกาศใช้แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ผด.2)
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้าง งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2559จำนวน 13 โครงการ

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 5/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883