เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองภายในตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 จุด

เรื

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามลำน้ำแม่ห่าง บ้านวังช้าง หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามลำน้ำแม่ห่าง บ้านวั
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมถนนคอนกรีตบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 และบ้านใหม่เมืองชุม หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 จุด
โครงการจ้างเหมาซ่อมถนนคอน
เรื่อง ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การคำนวณราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 และบ้านดอนมูล หมู่ที่ 10ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

เรื่อง ประชาสั

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง การกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์ รถจักรยานยนต์ แต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  • ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม

ประกาศการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจฯ ประจำปี 2560
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883