เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุม ขนาด ๑.๔๐ เมตร ยาว ๓ เมตร สูง ๒.๗๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย ด้วยวิธีป
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองชุม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองชุม โดยการแยกตู้โหลดเซ็นเตอร์ และการบาลานเฟส ไฟฟ้าของอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในสำนักงานเทศบาลตำ
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564

ประชาสัมพันธ์ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน มิถุนายน 2560)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2560)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน เมษายน 2560)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน มีนาคม 2560)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/10 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883