เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคเอดส์
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2560
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2560
จดหมายข่าวการจัดเก็บภาษี ฉบับที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2560
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่องการยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภบท.5) ประจำปี พ.ศ.2561-2564

ประชาสัมพันธ์ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยดวงใจไทยทั้งชาติ
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน มิถุนายน 2560)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน พฤษภาคม 2560)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน เมษายน 2560)
รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (ประจำเดือน มีนาคม 2560)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883