เทศบาลตำบลเมืองชุม
  ร้องเรียนร้องทุกข์
คำสั่งเทศบาลเรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
บันทึกข้อความ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883