เทศบาลตำบลเมืองชุม
  องค์กรด้านศาสนา
วัดในเขตเทศบาลตำบลเมืองชุม
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883