เทศบาลตำบลเมืองชุม
  แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรกำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 6 ปีงบประมาณ 2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2560
เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883