เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กิจกรรม
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2558 (เข้าชม 118 ครั้ง)
ณ วัดบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองชุม 
ภาพกิจกรรมสินค้า OTOP ของกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลเมืองชุม (เข้าชม 579 ครั้ง)
กิจกรรมอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 1 ประจำปี 2557 (เข้าชม 2085 ครั้ง)
กิจกรรมออกหน่วยพระธรรมทูต ประจำปี 2557 (เข้าชม 3052 ครั้ง)
กิจกรรมอนุรักษ์ลำน้ำแม่ห่าง หมู่ที่ 9 บ้านวังช้าง ตำบลเมืองชุม (เข้าชม 3799 ครั้ง)
งานถวายเทียนพรรษา พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2557 (เข้าชม 2967 ครั้ง)
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองชุม (เข้าชม 3001 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 3/3

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883