เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กิจกรรม
โครงการอบรมฟันสวย ยิ้มใสวัยชรา ชมรมผู้สูงอายุบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ประจำปี 2558 (เข้าชม 280 ครั้ง)
โครงการอบรมส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ณ วัดบ้านดอนแก้ว ประจำปี 2558 (เข้าชม 221 ครั้ง)
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ศพด.ทต.เมืองชุม ประจำปี 2558 (เข้าชม 260 ครั้ง)
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2558 (เข้าชม 121 ครั้ง)
ภูมิปัญญาท้องถิ่น - โครงการอบรมการใช้และวิธีการผลิตยาสมุนไพรพื้นบ้านในชีวิตประจำวัน ประจำปี 2560 (เข้าชม 136 ครั้ง)
โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มแม่บ้านในการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย โดยกลุ่มแม่บ้านบ้านดอนแก้ว ประจำปี 2558 (เข้าชม 117 ครั้ง)
โครงการอบรมนวดแผนไทยเพื่อชีวิตประจำวัน หมู่ 11 ประจำปี 2558 (เข้าชม 185 ครั้ง)
โครงการอบรม ให้ความรู้สุขภาพด้านแพทย์แผนไทย ประจำปี 2558 (เข้าชม 114 ครั้ง)
โครงการอบรมธรรมะยาใจ ประจำปี 2558 (เข้าชม 125 ครั้ง)
กิจกรรมวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเมืองชุม ประจำปี 2558 (เข้าชม 109 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 2/3 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883