เทศบาลตำบลเมืองชุม
  กิจกรรม
ประมวลภาพโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกีฬา เทศบาลตำบลเมืองชุม (เข้าชม 198 ครั้ง)

ประมวลภาพโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกีฬา เทศบาลตำบลเมืองชุม วันที่ 8-9  สิงหาคม  2560

ณ โรง

โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการและกำจัดขยะ (เข้าชม 212 ครั้ง)

โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการและกำจัดขยะ จัดเมื่อวันที่ 12  กันยายน 2560  ณ เทศบาลตำบลเมือง

เทศบาลตำบลเมืองชุม. นำทีมโดย. ว่าที่ร้อยตรีชัยยา. พลอยแหวน. นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดอบรม โครงการสร้างความรู้และความเข้าใจในการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใส (Integrity &Transparency Assessment : ITA ) (เข้าชม 286 ครั้ง)
เทศบาลตำบลเมืองชุม. นำทีมโดย. ว่าที่ร้อยตรีชัยยา  พลอยแหวน นายกเทศมนต
โครงการปิดทองหลังพระ หมู่ที่ 4 บ้านใหม่เจริญ ปี 2558 (เข้าชม 306 ครั้ง)
หน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่ วันที่ 18 กันยายน 2558 (เข้าชม 476 ครั้ง)
โครงการสร้างความรู้ความเเข้าใจ Hiv/Aids ประจำปี 2558 (เข้าชม 288 ครั้ง)
กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 2 ประจำปี 2558 (เข้าชม 413 ครั้ง)
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลเมืองชุม ประจำปี 2560 (เข้าชม 419 ครั้ง)

จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลเมืองชุม วันที่ 20  มกราคม 2560 ณ เทศบาลตำบลเมืองชุม

โครงการอบรม ให้ความรู้สุขภาพด้านแพทย์แผนไทย ประจำปี 2558 ณ บ้านเวียงทอง หมู่ที่ 3 (เข้าชม 221 ครั้ง)
โครงการอบรมสุขภาพจิตสดใส สุขภาพอนามัยสมบูรณ์ ประจำปี 2558 (เข้าชม 341 ครั้ง)
กำลังแสดงหน้าที่ 1/3 Next »

เทศบาลตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 0-5376-8461, 0-5366-2883